OKE FSinesto BNaatriumhüpokloritKontakt

SINESTO - effektiivne ja ohutu sinavusvastane vahend

 

 

 

Milline peab olema hea sinavusvastane aine?
Peamiseks nõudeks sellisele ainele on võime takistada sinavus- ning hallitusseente teket ja kasvu igasugustes temperatuuri- ja niiskustingimustes.

Miks saematerjal rikneb?
Puit kui orgaanilise päritoluga materjal on kasvukeskkonnaks mitmesugustele seentele, mis kasutavad puitu toidu- ja energiaallikana. Tingimustes, kus on piisavalt toitaineid, niiskust ja soojust, kasvavad sinavus- ja hallitusseened kiiresti. Selle tagajärjel muutub puidu loomulik värv ning langeb hind.
Okaspuidule, kuusele ja eriti männile tekib kergesti sinavuskahjustusi. Sinavusseened kasvavad puidu pinnal tekitades musti, siniseid ja pruune laike.

Kuidas takistada saematerjali riknemist?
Üks võimalus vältida saematerjali riknemist on kõrvaldada seente kasvuks ja paljunemiseks vajalikud tingimused. Kuna tavaline kaitsemeetod, saematerjali kuivatamine, ei taga alati piisavat kaitset, tuleb kasutada saematerjali keemilist töötlemist.

SINESTO vastab kaasaja nõuetele.
SINESTO kaitselahuse valmistamine ja kasutamine on lihtne. SINESTO jääb puidu pindmisse kihti moodustades efektiivse kaitsekihi kuni järgnevate töötlusteni. Õigesti kasutatuna on SINESTO ohutu nii esmasele puidutöötlejale kui ka hilisematele ümbertöötlejatele ning kasutajatele. Muude heade omaduste kõrval laguneb SINESTO looduses kergesti.

SINESTO on loodud asjatundjate poolt.
Võib täie veendumusega öelda, et SINESTO on loodud pärast metsatööstuse põhjalikku tundmaõppimist. Sinesto tootmistehnoloogia on välja töötatud soome firmas Finnish Chemicals, firmas, kes on valmistanud puidukaitsekemikaale juba alates 1939.aastast. SINESTO toodi PCP asemel turule 1984.aastal. Praegu on SINESTO-l Soomes 90% turuosa. Euroopas on ta turuliider 45%-ga. Alates 1999.a. on SINESTO B valmistaja BASF Gruppi kuuluv saksa firma Dr.Wolman GmbH tütarfirma Basf Oy Wolman Divisjon. Toodangust läheb eksporti 60%. SINESTO on maailma puidutöötlejate hulgas hinnatuim sinavusvastane kemikaal.

SINESTO on välja töötatud koos Soome puidutööstusega. SINESTOGA töödeldud saematerjalil ei ole edasises töötluses mingeid piiranguid.
SINESTO lahust on kerge valmistada. Ei ole tarvis intensiivset segamist, tähtis pole ka segamisjärjekord. Tähtis on õige SINESTO ja vee vahekord ning pärast kerget segamist on lahus valmis. Kuna SINESTO lahustub vees täielikult, püsib lahus ilma täiendava segamiseta kogu aeg kasutuskõlblikuna. SINESTO lahus ei lendu ning toimeained ei aurustu.

SINESTO kaitseb efektiivselt.
SINESTO püsib puidu 1-2 mm pinnakihis. Toimeained seotakse puidu rakkudega ning üks tund töötlemisjärgset kuivamist muudab nad vihmaveega mahapestamatuteks. Parim on teha SINESTO-töötlust vahetult pärast saekaatrist läbilaskmist. Siis saab saematerjal sinavuskaitse enne järgnevaid töötlusetappe.

Töötlus on kerge.

UPUTUSTÖÖTLUS SAEMATERJALILE.
Tavaliselt tehakse SINESTO-töötlust puitmaterjali paketi uputamisega SINESTO lahusega täidetud vanni. Lahuse kontsentratsioon sõltub töödeldavast materjalist, kastmisajast ning kohalikest tingimustest. Eesti kliimas on männi- ja kuusesaematerjali töötlemiseks sobiv lahuse kontsentratsioon vähemalt 5%. Uputusaeg vaheliistudega paketile on üks minut, tiheda paketi puhul määratakse uputusaeg igal konkreetsel juhul eraldi. SINESTO väike pindpinevus lubab tal tungida ka tiheda paketi keskosasse. Kõva lehtpuu (kask) töötlemisel on sobiv lahuse kontsentratsioon vähemalt 12% ja uputusaeg 15 minutit. Soovitav on teha laboris Sinesto sisalduse kontrollmääramisi. Lehtpuu puhul on võimalikud värvimuutused punaka tooni suunas.
PIHUSTUSTÖÖTLUS SAEMATERJALILE.
Pihustustöötluse puhul suunatakse materjal üksikute laudade kaupa läbi pihustuskambri. Piisava kontsentratsiooni määravad kasutatavad pihustid ning laudade liikumiskiirus. Sobib umbes 6-12% kontsentratsioon. Vajalik on seadistamise käigus teha laboris Sinesto sisalduse kontrollmääramisi.
UPUTUSTÖÖTLUS PALKIDELE.
Lahuse minimaalne kontsentratsioon on Eesti kliimas vähemalt 8%.
PALKIDE KÄSITSI PIHUSTAMINE.
Käsitsi pihustamisel on minimaalne lahuse kontsentratsioon vähemalt 15% või. Mida siledam on palgi pind, seda tugevam olgu lahus. Üle 30% kontsentratsiooni puhul võib puidu pind muutuda veidi kollakaks.

SINESTOGA töödeldud saematerjali edasine töötlemine on ohutu.
SINESTOGA töödeldud saematerjali edasisele töötlemisele ei seata mingeid piiranguid. SINESTO on paljudes riikides ametlikult heaks kiidetud. SINESTOGA töödeldud saematerjalist võib valmistada puuviljakaste, toiduainete pakketaarat ning kaubaaluseid. SINESTOGA töödeldud saematerjali võib piiranguteta kasutada toiduainetetööstuses ning puusepatöödel. 1988.aastal Soomes tehtud kliiniliste uuringute põhjal ei tekita SINESTOGA töödeldud materjaliga kokkupuutumine mingeid tervisehäireid. Samuti on ohutu SINESTOGA töötlemise protsess ise ning ladustatud SINESTO. SINESTOGA töödeldud saematerjalist ehitatud ruumide puitpindu ei ole tingimata tarvis katta, kuna SINESTO ei lendu. Saematerjali ostjad tahavad üha sagedamini teada, millise ainega on puit töödeldud. SINESTOT võib julgesti esitleda kui ohutut materjali.

SINESTO tarnimine.
SINESTOT tarnitakse 1000 kG konteinerites ning 25 kG polüeteenkanistrites. Tarnijafirmalt saab ka kõigekülgset abi tehnoloogiaküsimustes, lahuse testimises, järelkontrollis jms.

SINESTO kulunormid
sõltuvalt töödeldava materjali mõõtudest ning lahuse kontsentratsioonist.

Mõõdud Pinna ja mahu suhe Lahuse kontsentratsioon
mm x mm m2/m3 SINESTO kulu kG/m3
    5% 6% 7% 8%
5x95 423 3.38 4.06 4.74 5.42
16x100 147 1.18 1.41 1.65 1.88
19x100 127 1.02 1.22 1.43 1.63
22x100 113 0.90 1.09 1.26 1.43
19x125 123 0.99 1.18 1.38 1.58
19x150 121 0.96 1.16 1.35 1.54
50x100 62 0.50 0.60 0.69 0.79
50x150 55 0.44 0.53 0.62 0.71
75x150 42 0.34 0.40 0.47 0.54
75x200 39 0.31 0.37 0.43 0.49

Analüüsiseadmete ja meetodite areng on olnud tähtsad tegurid uue põlvkonna sinavuskaitseainete väljatöötamisel. SINESTO on osutunud tõeliselt efektiivseks nii testides kui ka praktikas.
SINESTO väljatöötamine sisaldab arvukaid laborikatseid, mis on tehtud oma spetsialistide juhtimisel. Laialdased välikatsed on tehtud koostöös kontserniga Kymmene. Pärast põhikatseid jätkub SINESTO testimine mitmetes metsatööstustes üle maailma. SINESTO toimib niihästi toorelt pakitud kui ka kuivatatud saematerjali puhul. Hea tulemuse saamiseks tuleb hoolikalt kinni pidada töötlustehnoloogiast ning vajalikust lahuse kontsentratsioonist. Mõlema teguri kohta annab firma täpsed juhendid, vajadusel ka praktilist abi. Soomes, Rootsis, Prantsusmaal, Portugalis ja Kanadas saadud testitulemuste kohta võib saada kirjalikke materjale.

SINESTO kontsentratsiooni võib kontrollida nii enne kui ka pärast töötlust.
Finnish Chemicals töötas välja lihtsa kuid täpse testimeetodi, mida võib kasutada nii labori- kui ka välitingimustes. Selle meetodiga määratakse lahuse kontsentratsioon indikaatori värvimuutuse põhjal lisades testipudelisse järk-järgult testitavat lahust. Kui tekib vajadus määrata SINESTO sisaldust lahuses või juba töödeldud materjalis on tootja labor klientide käsutuses.

SINESTO ei lendu ega aurustu kuid laguneb looduses. See aine on kasutajale täiesti ohutu.
SINESTO loomisel oli peaeesmärgiks luua efektiivne sinavusvastane aine, mis kahjustaks keskkonda võimalikult vähe. See õnnestus, kuna peale ohutuse töötlejale on SINESTO ka nii keskkonnasõbralik kui üks sinavusvastane aine üldse olla võib.

SINESTO on ohutu keskkonnale ja loomadele.
Loodusesse jäävad SINESTO jäägid lagunevad. Pinnases olevad mikroobid lagundavad SINESTO toimeained algaineteks. SINESTOGA töödeldud puit on loomadele täiesti ohutu. SINESTO keskkonnasõbralikkus laieneb ka jäätmete utiliseerimisele. Kõiki SINESTOT sisaldavaid jäätmeid võib kas komposteerida või põletada. Tootjafirma spetsialistid on valmis vastama kõigile SINESTO jäätmete utiliseerimisega seotud küsimustele. SINESTO on tuntud ja ohutu toode, mida kasutatakse laialdaselt kogu maailmas. Tihedad suhted klientidega on auasjaks üha laienevale müügivõrgule kogu maailmas.

.................................................................................................................................................

Infinit 1999