OKE FSinesto BNaatriumhüpokloritKontakt

NAATRIUMHÜPOKLORIT  - effektiivne puidu sinavuse eemaldaja

 

Naatriumhüpoklorit on tugeva söövitava ja pleegitava toimega aluseline kemikaal (pH=12..14), mida võib kasutada sinavuseplekkide eemaldamiseks männi- ja kuusepuidult. Meie poolt pakutav 14-15% naatriumhüpoklorit on toodetud Soomes ja sisaldab:

 • naatriumhüpoklorit (NaClO) 150-187 g/l
 • naatriumhüdroksiidi (NaOH) 15-30 g/l

  Lahuse aktiivkloori Cl2 sisaldus on 130-150 g/l. Tihedus +20ºC juures on 1,252 g/cm3.

  Kasutamine.
  Sinavusplekile kantakse naatriumhüpoklorit pihustamisega. Kuna kemikaal söövitab enamikku materjale peale plastikute (ka teras ning roostevaba teras), peab pihusti olema täisplastikust. Sobib näiteks plastist pulverisaator. Üksikute plekkide eemaldamiseks sobib ka vahtkumm, kalts või sünteetiliste harjastega pintsel. Naturaalharjastest pintsli “sööb” kemikaal kiiresti ära. NB! Vältida kemikaali pihustamist taridetailidele ja muudele metalldetailidele. Aine toimib efektiivselt ja kiiresti (mõne minutiga) samal aastal tekkinud sinavuse eemaldamisel. Mitme aasta vanuste sinavusplekkide eemaldamine ei pruugi õnnestuda ka kemikaali mitmekordse pealekandmise järel. Et vältida naatriumhüpokloriti järeltoimet, on pärast vajaliku puhtusastme saavutamist soovitav puidupind veega üle pesta. Kui puidu niiskus on üle 20% on naatriumhüpokloritiga töödeldud pinnad soovitav katta sinavuse taasteket takistava kemikaaliga SINESTO B.

  Kaitsevahendid ning esmaabi.
  Naatriumhüpokloritiga töötamisel tuleb kasutada kaitsevahendeid, mis väldivad kemikaali sattumise nahale, silmadesse ning hingamisteedesse. Nahale sattunud kemikaal tuleb kohe rohke veega maha pesta. Kui naatriumhüpoklorit on sattunud silma, tuleb silmi pesta rohke veega vähemalt 20 minutit ning pöörduda seejärel arsti poole. Kui naatriumhüpoklorit on sattunud suhu, tuleb suu esmalt pesta veega ning seejärel juua kas piima või vett. Kuna töötlemisel vabaneb hingamisteid kahjustav kloorgaas, tuleb kasutada respiraatorit ning vältida kemikaali kasutamist suletud ruumis. Mürgistuse korral tuleb kannatanu viia värske õhu kätte ning anda hapnikku, Vajadusel teha kunstlikku hingamist. Riietele sattunud kemikaal pleegitab riidelt värvi ning võib riidesse söövitada augu.

  Säilitamine.
  Naatriumhüpokloritit tuleb säilitada pimedas ja jahedas ruumis. Sobiv laoruumi temperatuur on vahemikus -10ºC…+20ºC. Liigne valgus ja soojus vähendavad aja jooksul kemikaali efektiivsust. Eriti halb on otsene päikesevalgus. Naatriumhüpokloriti külmumistäpp on -30ºC. Külmumise tagajärjel muutub kemikaal kasutuskõlbmatuks.

 • .................................................................................................................................................

  Infinit 1999